H Προοδευτική πρόταση για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η Προοδευτική πρόταση για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Κυριακή, 3 Σεπτεμβρίου 2017

Έφυγε ο Σταμάτης Γκάβαλης


Σήμερα το πρωί έφυγε ένας πραγματικός αγωνιστής της ζωής, συνάδελφος στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ένας αληθινός φίλος, ο Σταμάτης Γκάβαλης. Με πολλά χρόνια στην τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. 

Δεν ήμασταν στην ίδια παράταξη, αλλά δεν θυμάμαι θέμα στο οποίο να συζητήσουμε ουσιαστικά και να έχουμε σημαντικές διαφορές. Τα τελευταία τρία περίπου χρόνια που συμμετείχαμε και οι δύο στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μας δόθηκε η δυνατότητα να συζητήσουμε πολλά θέματα και να διαπιστώσουμε πολλά κοινά μας σημεία, παρότι εγώ προερχόμουν από την αριστερά, ενώ ο Σταμάτης από την δεξιά. Αυτό όμως δεν μας εμπόδισε να συναντηθούμε ουσιαστικά και μάλιστα να ταυτιστούμε σε πολλά θέματα που συζητούσαμε στο ΠΣ, είτε εκτός για την πολιτική επικαιρότητα και για τα μεγάλα προβλήματα της χώρας. Και αυτή η συνάντηση ήταν πάνω στις κοινές αξίες, της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας και του πολιτικού φιλελευθερισμού και ορθολογισμού.

Ο Σταμάτης ήταν από τους περιφερειακούς συμβούλους με ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή στις συνεδριάσεις του ΠΣ. Ως Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρίας της Περιφέρειας στο Νομό Ευβοίας, δεν κουράστηκε ποτέ να τρέχει σε πόλεις και χωριά του Νομού, για να ενημερώσει τους πολίτες για τα αναπτυξιακά προγράμματα που διαχειριζόταν και που τους δινόταν η δυνατότητα να επιχειρήσουν. Ο Σταμάτης πίστευε βαθειά ότι χωρίς την παραγωγή πλούτου από τις πιο δημιουργικές και υγιείς επιχειρηματικές δυνάμεις της κοινωνίας μας, κανένα Κράτος, καμιά Περιφέρεια δεν μπορεί να ασκήσει κοινωνική πολιτική και να ενδιαφερθεί για τους κοινωνικά αδύνατους. Ήταν ένας άξιος εκπρόσωπος του φιλελευθερισμού και της κοινωνικής δικαιοσύνης και αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό του Σταμάτη που εκτιμούσα ιδιαίτερα.

Ο Σταμάτης Γκάβαλης ήταν μια ελεύθερη φωνή, με πολιτικό ανάστημα πολύ μεγαλύτερο από τις δημόσιες θέσεις που κατέκτησε και υπηρέτησε όλα τα χρόνια.


Χαλκίδα 3-9-2017
Κώστας Χαϊνάς
Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας

Κυριακή, 6 Αυγούστου 2017

Πρόταση για ένα νέο δημοκρατικό σύστημα περιφερειακής αυτοδιοίκησης

 
Του Δημήτρη Κατσούλη
 
 
Μία από τις πολλές παθογένειες του πολιτικού και θεσμικού πολιτισμού μας είναι η απέχθεια προς την πραγματική και σε βάθος αξιολόγηση των θεσμών και των μεταρρυθμίσεων που κατά καιρούς έχουν συντελεστεί. Ως προς την αυτοδιοίκηση η παθογένεια αυτή εντείνεται και από την σχεδόν διαχρονική συνήθεια του πολιτικού προσωπικού να αρνείται να εμπεδώσει αλλαγές που επηρεάζουν τον σκληρό πυρήνα της εξουσίας του και να επιχειρεί να διατηρήσει κεκτημένα εξουσίας κατά τρόπο συντηρητικό και αντιμεταρρυθμιστικό.
Πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγμα η δημόσια παρέμβαση 41 τοπικών (χωρικών) αντιπεριφερειαρχών οι οποίοι σχεδόν προτείνουν την επιστροφή στο παρελθόν με την ανασύσταση των νομαρχιών και την επαναφορά των αιρετών νομαρχών διαλύοντας έτσι την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στο βωμό προδήλως της «συντεχνιακής» απόκτησης μεριδίου εξουσίας και θεσμικής οντότητας που ο νομοθέτης δεν τους αναγνώρισε με τη συγκρότηση των Περιφερειών. Ανάλογο αίτημα θα μπορούσαν να αρθρώσουν οι τοπικοί αντιδήμαρχοι ή αρθρώνουν ήδη οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων. Η αγωνία των αιρετών με λογική μάλιστα συντηρητικής οπισθοδρόμησης και ανακύκλωσης στην παρακμιακή πολιτική πραγματικότητα δεν μπορεί να έχει μερίδιο στο ώριμο αίτημα των καιρών για  την ενδυνάμωση της περιφερειακής διακυβέρνησης και την ενίσχυση των δομικών της στοιχείων στο πλαίσιο της αναγκαίας προοδευτικής μεταρρύθμισης για πολυεπίπεδη δημοκρατική διακυβέρνησης με Επιτελικό Κράτος και τολμηρή αποκέντρωση σε Περιφέρειες και Δήμους.
Η Πρόταση
Ως βήματα μίας βαθιάς δημοκρατικής προοδευτικής μεταρρύθμισης προτείνουμε τα εξής:
1.  Αλλαγή του  εκλογικού συστήματος  των αιρετών της περιφέρειας.
Η προτεινόμενη αλλαγή βασίζεται στους ακόλουθους άξονες:
 • Εκλογή του Περιφερειακού Συμβουλίου με σύστημα αναλογικής και ενδεχομένως όριο εισόδου ποσοστό 3-5%.  Εκλογή με συνδυασμούς υποψηφίων των περιφερειακών   παρατάξεων.
 • Άμεση εκλογή του Περιφερειάρχη  με ποσοστό 50%+1 ή εκλογή μεταξύ των δύο επικρατέστερων στον δεύτερο γύρο.Ο κάθε υποψήφιος Περιφερειάρχης προτείνεται υποχρεωτικά από μία περιφερειακή παράταξη.
 • Θέσπιση ορίου θητειών για την εμπέδωση της ανανέωση του πολιτικού προσωπικού και την αποφυγή της οιωνεί  επαγγελματοποίησης των αιρετών της αυτοδιοίκησης. Δύο συνεχόμενες θητείες για τον Περιφερειάρχη και τέσσερις θητείες για τους Περιφερειακούς Συμβούλους
 •  Κατάργηση των αντιπεριφερειαρχών που εκλέγονται στις περιφερειακές ενότητες.
 •  Ο εκλεγμένος  Περιφερειάρχης έχει το καθήκον να διαβουλευθεί με τις περιφερειακές παρατάξεις που εκπροσωπούνται στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να συγκροτήσει απόλυτη πλειοψηφία στη βάση μίας προγραμματικής συμφωνίας η οποία εγκρίνεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την εκλογή του προεδρείου συνεδρίαση.

2.            Περιφερειάρχης και Εκτελεστική Επιτροπή
Ο Περιφερειάρχης συγκροτεί την Εκτελεστική Επιτροπή με βάση την πλειοψηφία των παρατάξεων που αποδέχονται την προγραμματική συμφωνία.
Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί έως ποσοστό 40% να αποτελείται από μη αιρετά μέλη. Ο Υποψήφιος Περιφερειάρχης μπορεί να παρουσιάσει κατάλογο πολιτών εγνωσμένου κύρους και ειδικότητας από τους οποίους θα επιλέξει -εάν εκλεγεί- τα μη αιρετά μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφέρεται στο σύνολο των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι η «Κυβέρνηση της Περιφέρειας». Οι Επίτροποι προϊστανται, εποπτεύουν και καθοδηγούν την εφαρμογή της περιφερειακής πολιτικής στον τομέα τους.
Οι τομείς περιφερειακής πολιτικής καθορίζονται από τον νόμο και είναι οι ακόλουθοι.
 • Τομέας Διοικητικών Υποθέσεων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Τομέας Οικονομικών Υποθέσεων
 • Τομέας Υποδομών και Δικτύων
 • Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης
 • Τομέας Καινοτομίας και  Περιφερειακής Οικονομίας
 • Τομέας Περιβάλλοντος, Χωροταξικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού
 • Τομέας Πολιτισμού και Παιδείας
 • Τομέας Κοινωνικών Υποθέσεων
 • Τομέας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διαπεριφερειακής Συνεργασίας.

Ένας Περιφερειακός Σύμβουλος ορίζεται ως Αναπληρωτής του Περιφερειάρχη και ασκεί τις αρμοδιότητες που του αναθέτει ο Περιφερειάρχης.
Η ευθύνη του τομέα Προγραμματισμού και των δομών Εσωτερικού Ελέγχου ανήκουν απευθείας στον Περιφερειάρχη.
Συνεπώς η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας αποτελείται από:
 • Τον Περιφερειάρχη,
 • Τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη και
 • Τους 9 Επιτρόπους των Τομέων Περιφερειακής Πολιτικής.
3.            Περιφερειακό Συμβούλιο
Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει το τεκμήριο γενικής αρμοδιότητας μόνο σε ζητήματα προγραμματισμού, γνωμοδοτήσεων και ελέγχου της εκτελεστικής λειτουργίας ενώ οργανώνεται με τρόπον ώστε να αποκεντρώνει λειτουργίες και να επεξεργάζεται μόνο τις κρίσιμες και σοβαρές πολιτικές  σε ολομέλεια. Σε Ολομέλεια επίσης ασκεί τον πολιτικό έλεγχο στον Περιφερειάρχη και την Εκτελεστική Επιτροπή.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο οργανώνεται σε Επιτροπές:
Διοικητικές Επιτροπές που ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες (Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, Επιτροπή Περιφερειακής Οικονομίας)
Εισηγητικές Επιτροπές, τουλάχιστον ανά τομέα περιφερειακής πολιτικής, που ασκούν μόνο γνωμοδοτικές αρμοδιότητες και επεξεργάζονται τα θέματα που εισάγονται στην Ολομέλεια. Σε αυτές μετέχουν και υπηρεσιακά στελέχη και πολίτες με εξειδικευμένη γνώση
Επιτροπές Περιφερειακών Ενοτήτων οι οποίες ασκούν γενικώς εισηγητικές γνωμοδοτικές αρμοδιότητες όσο και αποφασιστικές που αποκεντρώνει σε αυτές το Περιφερειακό Συμβούλιο.
4.            Πλεονεκτήματα του προτεινόμενου συστήματος
Το προτεινόμενο σύστημα διακυβέρνησης έχει υπέρ του τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
 • Διασφαλίζει την θεσμική ισορροπία μεταξύ βουλευομένου προγραμματικού και ελεγκτικού οργάνου και οργάνου της εκτελεστικής λειτουργίας. Πηγή νομιμοποίησης και στους δύο πυλώνες του συστήματος είναι η άμεση εκλογή από την οργανωμένη σε εκλογικό σώμα κοινωνία.
 •  Επιτρέπει στο νομοθέτη να εκλογικεύσει τις αρμοδιότητες των οργάνων με τρόπο που δεν θα επιτρέπει άσκοπες επικαλύψεις αλλά και επιβάλλοντας διαρκή διαβούλευση και συνεργασία χωρίς όμως να αγνοεί τον ελεγκτικό ρόλο που ασκείται πλέον από αιρετούς που δεν μετέχουν στην εκτελεστική λειτουργία.
 • Τα μέλη των Διοικητικών Επιτροπών στις οποίες εκπροσωπούνται αναλογικά όλες οι παρατάξεις έχουν την αρμοδιότητα του εκ του σύνεγγυς πολιτικού ελέγχου των Επιτρόπων οι οποίοι καλούνται για να δίνουν εξηγήσεις ενώπιον των Επιτροπών για κάθε απόφασή τους. Οι Επιτροπές αυτές είναι ενεργά παρούσες στη διοίκηση της Περιφέρειας ασκώντας όμως μόνο έλεγχο και όχι συνδιοίκηση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από την Εκτελεστική Επιτροπή ή τον κάθε Επίτροπο για τις περιπτώσεις που ορίζει ο νομοθέτης.
 •  Όλες οι αποφάσεις προγραμματικού και στρατηγικού χαρακτήρα λαμβάνονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο  Περιφερειάρχης και η Εκτελεστική Επιτροπή επηρεάζουν τις αποφάσεις διαμέσου των εισηγήσεων τους και της άσκησης πολιτικής επιρροής. Ιδίως όταν ο Περιφερειάρχης δεν διαθέτει πλειοψηφία υποχρεούται να συνεργάζεται και να διαβουλεύεται εντατικότερα με το Περιφερειακό Συμβούλιο.
 • Πηγή νομιμοποίησης των Επιτρόπων είναι η ένταξή τους στην λίστα που συνοδεύει τον υποψήφιο Περιφερειάρχη και συνεπώς η εκλογή του Περιφερειάρχη αντανακλά και την πολιτική εντολή σε αυτούς.
 • Καταργούνται οι τοπικοί αντιπεριφερειάρχες αλλά προτείνεται η συγκρότηση περιφερειακών επιτροπών ανά ενότητα στις οποίες μετέχουν οι σύμβουλοι της ενότητας και αυτές έχουν εισηγητική, γνωμοδοτική και προπαρασκευαστική αρμοδιότητα για τα θέματα που αναφέρονται στην περιφερειακή ενότητα.
Με το προτεινόμενο σύστημα ενισχύεται η δημοκρατική και συμμετοχική συγκρότηση της περιφερειακής αυτοδιοίκησης ενώ παράλληλα ενισχύεται, με υποχρέωση λογοδοσίας και δημοκρατικό πολιτικό έλεγχο, η εκτελεστική λειτουργία για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων οι οποίες – στο πλαίσιο της προοδευτικής πολιτικής για τολμηρή αποκέντρωση- θα αντανακλούν το κύριο βάρος της νέας δημόσιας διοίκησης που θα αρθρώνεται στις Περιφέρειες και τους Δήμους.  Εντέλει ένα σύστημα αποτελεσματικής διακυβέρνησης βασισμένο στην δημοκρατική συμμετοχή, την θεσμική ισορροπία, τον έλεγχο και τη λογοδοσία, ένα σύστημα ανοικτής περιφερειακής δημοκρατίας.
 
 
Σύνδεσμος :
https://tetradioaftodioikisis.blogspot.gr/2017/08/blog-post.html 

Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Κλείσιμο Χωματερής στην Ανθηδώνα - Απετράπηκαν κίνδυνοι ρύπανσης της Παραλίμνης


Δελτίο Τύπου
Μετά από καταγγελία φίλων των Ενεργών Πολιτών Στερεάς και επίσημη ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας Στρερεάς Ελλάδας, έγινε κινητοποίηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Βοιωτίας με ευθύνη του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη περιβάλλοντος κου Ταγκαλέγκα και έκλεισε η ανοικτή χωματερή που είχαν δημιουργήσει ασυνείδητοι, λίγα μέτρα πάνω από την Παραλίμνη. Ελπίζουμε να συνεχισθούν οι έρευνες για την ταυτοποίηση των αποβλήτων και την σύλληψη και τιμωρία των υπευθύνων.Φωτογραφίες που πάρθηκαν πριν τον καθαρισμό της χωματερής


Η καταγγελία των Ενεργών Πολιτών Στερεάς :Προς Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας
Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
Κοινοποίηση Δήμος Χαλκιδέων
Χαλκίδα 26-6-2017                                                  αρ.πρωτ. 1/2017


Κύριοι
Με την παρούσα σας ενημερώνω για ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα και της Παραλίμνης, από την οποία υδροδοτείται μεγάλο μέρος του Δήμου της Χαλκίδας. Συγκεκριμένα :
Λίγα δεκάδες μέτρα πριν το αντλιοστάσιο και την Παραλίμνη, έχει στηθεί μια ανοιχτή χωματερή με τόνους αποβλήτων και απορριμμάτων κάθε είδους και κατηγορίας. Κάτοικοι της περιοχής μιλάνε ακόμη και για τοξικά απόβλητα τα οποία μεταφέρονται από άλλες περιοχές.
Οι κίνδυνοι ρύπανσης της Παραλίμνης δεν είναι απλά υπαρκτοί, είναι βέβαιοι αν ήδη μετά και από τις τελευταίες βροχές δεν έχει ήδη ρυπανθεί ο υδροφόρος ορίζοντας και η Παραλίμνη.
Οι κίνδυνοι για την δημόσια υγεία είναι τεράστιοι. Θα πρέπει άμεσα να κινηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες με στόχους :
1.       Να απομακρυνθούν άμεσα όλα τα απόβλητα και να γίνουν όλες οι απαραίτητες και προβλεπόμενες ενέργειες εξυγίανσης της περιοχής.
2.       Να παρθούν δείγματα των αποβλήτων και να γίνει έρευνα πιστοποίησης της πηγής προέλευσης τους.
3.       Να εκκινήσουν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες έρευνας και ποινικής δίωξης όλων των υπευθύνων της ρύπανσης και των μεταφορέων.
4.       Να αστυνομευθεί η περιοχή για το επόμενο διάστημα ώστε να αποφευχθούν τυχόν νέες απόπειρες απόθεσης αποβλήτων ευρύτερα στην περιοχή.
Συνημμένα στην συνέχεια σας παραθέτω σε αρχείο μια σειρά από φωτογραφίες που πιστοποιούν την εγκληματική ενέργεια.

Με εκτίμηση
Κώστας Χαϊνάς
Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας


Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Από την εκδήλωση για το Επιχειρηματικό Πάρκο Οινοφύτων - ΣχηματαρίουΣήμερα σε μια πανηγυρική εκδήλωση στο Σχηματάρι, με τις παρουσίες, του ΠτΔ, του Οικουμενικού Πατριάρχη και πολλών αξιωματούχων (υπουργών, βουλευτών, δημάρχων κλπ) ανακοινώθηκε η επίσημη έναρξη του έργου Εξυγίανση του Ασωπού και η δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου.
Ένα έργο που ξεκίνησε εδώ και δύο περίπου χρόνια, αλλά σήμερα με την εξαγγελία εξασφάλισης της χρηματοδότησης του Επιχειρηματικού Πάρκου, μπαίνει σε μια πιο ρεαλιστική τροχιά υλοποίησης. Ένα έργο που χρόνια τώρα αποτελεί όνειρο απατηλό για την περιοχή. Διασφαλίσθηκαν και λύθηκαν τα πάντα ; Όχι βέβαια. Όμως ξεκίνησαν κάποια πρακτικά θέματα και είναι πολύ δύσκολο το πισωγύρισμα. 

Πως έγιναν όλα αυτά ; Τίποτα δεν είναι τυχαίο όπως καταλαβαίνετε. Κατ' αρχήν στην Περιφέρεια και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Το επιχειρησιακό σχέδιο υπερψηφίσθηκε με συντριπτική πλειοψηφία συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης. Στην συνέχεια εμπλουτίστηκε με πολλές προτάσεις που κατατέθηκαν από συμβούλους, φορείς, πολίτες σε διαδικασίες διαβούλευσης. Σε όλες τις διαδικασίες συμμετέχει και το ίδρυμα "Αθανάσιος Παντελόγλου" του αείμνηστου Θανάση που μαζί με τον ΠαπαΓιάννη ήταν η ψυχή της κοινωνίας των πολιτών που ξεσηκώθηκαν τη δεκαετία του 2000.

Τα πρόσωπα έπαιξαν και αυτά το ρόλο τους, που στην περίπτωση αυτή αποδείχθηκε καθοριστικός. Ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης χειρίστηκε με μεγάλη δεξιοτεχνία το πρόβλημα. Οικοδόμησε προσεκτικά συμμαχίες και συνεργασίες εντός και εκτός του Περιφερειακού Συμβουλίου. Άνοιξε πόρτες εντός και εκτός Ελλάδας. Απέδειξε ότι δεν βασίζεται μόνο στην πολιτική του κληρονομιά.

Οι περισσότερες αντιπολιτευόμενες δυνάμεις στο ΠΣ στο συγκεκριμένο θέμα, έδειξαν μια ωριμότητα που οδήγησε σε σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις. 

Και από την πλευρά της Κεντρικής Κυβέρνησης, είχαμε την τύχη να συνομιλούμε ως Περιφέρεια, με τρεις ανθρώπους που αποδείχθηκαν ρεαλιστές, συνειδητοί υποστηρικτές του έργου της εξυγίανσης του Ασωπού από την αρχή και ελπίζω έτσι να πάμε και στην συνέχεια. Είναι ο αν. υπουργός Περιβάλλοντος κος Φάμελος, ο αν. υπουργός Οικονομίας κος Χαρίτσης και ο πρώην αν. υπουργός Περιβάλλοντος και σημερινός αγροτικής ανάπτυξης κος Τσιρώνης.

Προσωπικά στηρίζω το έργο από την πρώτη στιγμή στο Περιφερειακό Συμβούλιο και όχι μόνο. Ιδιαίτερα με ενδιαφέρει να συνεχισθεί αυτή η μεγάλη συνεργασία που έχει επιτευχθεί για το καλό του έργου. Συνεχίζω να υποστηρίζω ότι, απαιτείται να οριστεί κατώτατο όριο στο εξασθενές χρώμιο, να συμπεριληφθεί και η περιοχή της Μεσσαπίας και Αυλίδας στους υποψήφιους προς εξυγίανση χώρους και έρευνας του Παρατηρητηρίου Υγείας και Περιβάλλοντος και να συμπεριληφθούν στους ελέγχους και τα παραγώμενα αγροτικά προϊόντα των κάμπων Οινοφύτων - Θήβας.
Εκείνο όμως που θα συνεχίσω να έχω ως οδηγό και θα προσπαθώ να γίνεται καθημερινή πράξη, είναι αυτο. Για να πετύχεις κάτι, χρειάζεται να συνεργασθείς με διαφορετικούς ανθρώπους, υπερβαίνοντας καθημερινά τους προσωπικούς και κομματικούς σου μικρόκοσμους.

6-6-2017
Κώστας Χαϊνάς
Περιφερειακός Σύμβουλος ΣΤΕ

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Σημαντικά θέματα της συνεδρίασης του ΠΣ της 10-4-2017
Δελτίο Τύπου 

Στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο της Δευτέρας 10 Απριλίου :

 1. Καταθέσαμε μέσω επίκαιρης επερώτησης το θέμα των Ατόμων με Αναπηρία και την προστασία του υγροτόπου “Λιβάδι” ή “Κολοβρέχτης”.
  1. Για το θέμα των Ατόμων με Αναπηρία, ζητήσαμε να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο ως Περιφερειακό Συμβούλιο, για τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν τα άτομα αυτά και τις οικογένειές τους, παρά τις λειψές αρμοδιότητες που έχει η Περιφέρεια. Ζητήσαμε στο άμεσο μέλλον να συνεδριάσουμε ειδικά με το θέμα αυτό, καλώντας όλους τους φορείς της Περιφέρειας που εκπροσωπούν το συγκεκριμένο χώρο, ώστε από κοινού να συγκεντρώσουμε όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν τον χώρο, τα επείγοντα προβλήματα που χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων, όπως δημιουργίας ανάλογων δομών φροντίδας ή την ένταξη της υλοποίησης βασικών υποδομών στις βασικές πόλεις (π.χ. Κέντρα Διημέρευσης, θεραπευτικά Κέντρα) στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας. Η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων να αναλάβει να προετοιμάσει αυτήν την συνεδρίαση, συμβάλλοντας και ο καθένας μας όσο περισσότερο μπορεί ώστε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Αντίρρηση δεν υπήρξε αναμένουμε συγκεκριμένη πρωτοβουλία.
  2. Για το θέμα της λήψης άμεσων μέτρων προστασίας του υγρότοπου Λιβάδι ή Κολοβρέχτης στην Εύβοια (θεσμικά κατοχυρωμένη ως προστατευόμενη περιοχή), ζητήσαμε να πάρει άμεσα πρωτοβουλία ο Αντιπεριφεειάρχης και να καλέσει σε κοινή σύσκεψη τους Δήμους Χαλκιδέων και Διρφύων-Μεσσαπίων και εκπροσώπων των κινήσεων πολιών που ενεργοποιούνται στο συγκεκριμένο θέμα. Στόχοι είναι, α) Η συγκρότηση Φορέα Διαχείρισης, β) η οριστική οριοθέτηση του υγρότοπου, γ) μέτρα αποκατάστασης του υγροτόπου από τους τελευταίους εμπρησμούς και τις καταπατήσεις και κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών και τιμωρία των ηθικών και φυσικών αυτουργών αυτών των παράνομων ενεργειών, δ) μέτρα ανάδειξης του για χρήση ως χώρος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, οργάνωση επισκέψεων Σχολείων κ.ά.
 2. Στηρίξαμε το έργο “Αποκάλυψη Αισθητική και Αποκατάσταση και Αναπαραγωγή του Ζωγραφικού Διάκοσμου”, του Διατηρητέου Κτιρίου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας, ένα επί μέρους έργο που εντάσσεται όμως στο συνολικό έργο Αποκατάστασης του Διατηρητέου, που και με την δική μας επιμονή επανεντάξαμε ως Περιφέρεια το 2015 και ήδη ολοκληρώνεται. Ένα πραγματικό κόσμημα για την πόλη της Χαλκίδας και την Περιφέρεια. Ένα έργο που μπορεί να παίξει ένα ευρύτερο και ιδιαίτερο ρόλο στην εκπαιδευτική και πολιτιστική δραστηριότητα της πόλης και όχι μόνο.
 3. Διαφωνήσαμε με την τακτική των προγραμματικών συμφωνιών, που γίνονται στο όνομα της ευελιξίας (σύμφωνα με την αιτιολογία), με φορείς που πολλές φορές δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με το αντικείμενο των Προγραμματικών Συμφωνιών, όπως π.χ. έγινε με το έργο, “Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής – Διατροφή σε μαθητές Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας κ.λ.π.”. Οι δημόσιοι και ανοικτοί διαγωνισμοί είναι η ενδεδειγμένη δημοκρατική και αξιοκρατική λύση. Παρόμοιο θέμα προκύπτει και με το έργο, “Υλοποίηση υπηρεσιών Συμβούλου για υποστήριξη σε θέματα απαλλοτριώσεων, ελέγχου ωρίμανσης  φακέλου μελετών και επικαιροποίησης τευχών δημοπράτησης με βάση το Ν.4412/2016”, της αντιπεριφέρειας Εύβοιας, την στιγμή που έχει ήδη δύο νομικούς συμβούλους με μηνιαία αντιμισθία και τεχνικές υπηρεσίες με καταξιωμένα στελέχη. 
 4. Τέλος διαφωνήσαμε απόλυτα με διαδικασίες όπως, να αποφασίζονται προϋπολογισμοί ή αναμορφώσεις προϋπολογισμών με συνοπτικές διαδικασίες, για δεκάδες μεγάλα έργα που υλοποιούνται στην Περιφέρεια, χωρίς Τεχνικές εκθέσεις και  χωρίς ολοκληρωμένη ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου της πορείας τους μέχρι σήμερα. Η πρότασή μας για συμμετοχή Περιφερειακών Συμβούλων στις επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής των έργων, συμμετοχή που θα βοηθούσε αποτελεσματικά στον έλεγχο των οικονομικών πόρων και στην έγκαιρη παράδοση των έργων, δυστυχώς έχει αγνοηθεί μέχρι σήμερα.

10-4-2017
Κώστας Χαϊνάς
Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας

Κυριακή, 2 Απριλίου 2017

SOS για τον υγρότοπο "Λιβάδι" ή "Κολοβρέχτη"Επιστολή προς :

κο Σπανό Φ., Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Εύβοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Κοινοποίηση: κο Μπακογιάννη Κ., Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
Θέμα : Προστασία υγροβιότοπου “Λιβάδι” ή “Κολεβρέχτης” της περιοχής Νέας Αρτάκης, Ψαχνών Ευβοίας

Χαλκίδα 31-3-2017                                                        αρ.πρωτ. 1/2017

Αγαπητέ  Αντιπεριφερειάρχη,

με την επιστολή μου αυτή θέλω να σας επισημάνω ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που το τελευταίο διάστημα παίρνει εξαιρετικά επικίνδυνες διαστάσεις, αφού αγγίζει πλέον τον πυρήνα του υγροβιότοπου «Κολοβρέχτης» και την προστασία του. Κάποιοι επίδοξοι καταπατητές και εμπρηστές το τελευταίο διάστημα προσπαθούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ώστε να προχωρήσουν στην συνέχεια στην εκμετάλλευσή του και γιατί όχι στο μέλλον ακόμη και την διεκδίκηση εκτάσεων του. Ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο έχει καταγγελθεί από φορείς πολιτών, μετά από κάποιες πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί στην περιοχή από “άγνωστες” αιτίες, ένα μεγάλο τμήμα του υγροβιότοπου έχει μπαζωθεί. Όπως γνωρίζετε ο υγροβιότοπος εκτάσεως περίπου 150 στρεμμάτων προστατεύεται από  διεθνή συνθήκη (Ramsar – Βέρνης) την οποία έχει υπογράψει το ελληνικό Κράτος και με Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 642/Δ/9-10-1989) έχει κηρυχθεί προστατευόμενη περιοχή. Έχουν καταγραφεί σαράντα εννέα προστατευόμενα είδη πουλιών (ερωδιοί, χαλκόκοτες, γλαρόνια, πρασινοκέφαλες πάπιες, γερακίνες, ασημόγλαροι και καστανοκέφαλοι γλάροι, καλημάνες κ.α),  που ζούσαν ή διαχείμαζαν στον υγρότοπο και δεκάδες αλλά που τον χρησιμοποιούν ως πέρασμα για άλλους τόπους. Σήμερα ο θαυμάσιος αυτός υγρότοπος αντί να προστατεύεται από την Πολιτεία, βρίσκεται σε κίνδυνο ολικής εξαφάνισης του ή καταστροφής του.
Σας καλώ να σημάνετε συναγερμό και να κινητοποιήσετε τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και  σε συνεργασία και με τους συναρμόδιους φορείς (Δασαρχείο, Δήμοι Χαλκιδέων και Διρφύων -  Μεσσαπίων) ώστε :

1.       Να καθαρισθεί άμεσα ο υγροβιότοπος από τα μπάζα
2.       Να οριοθετηθεί και να περιφραχθεί ο χώρος του υγροβιότοπου με χρήματα της Περιφέρειας.
3.       Να σταματήσει η ρύπανσή του από τα λύματα του βιολογικού της Νέας Αρτάκης
4.       Να μελετηθεί η δυνατότητα ένταξής σε πρόγραμμα αξιοποίησης και ανάδειξης του
5.       Να διερευνηθούν και να αναζητηθούν οι υπαίτιοι των εμπρησμών και των καταπατήσεων του υγροβιότοπου και να εφαρμοστεί ο νόμος
6.       Να συνεργασθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας με την Ομάδα Πολιτών για την Προστασία των Υγροβιότοπου, ώστε να έχουμε άμεσα αποτελέσματα για την προστασία και την ανάδειξή του.

Συνημμένα σας παραθέτω φωτογραφίες και την ανακοίνωση της “ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΚΟΛΟΒΡΕΧΤΗ»

Με εκτίμηση
Κώστας Χαϊνάς
Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας

Αποτέλεσμα εικόνας για κολοβρέχτης

 Μετά τις πυρκαγιές ακολούθησαν επιχώσεις και προσχώσεις του υγροτόπου κοινώς μπάζωμα.
http://www.enallaktikos.gr/img66824_1506f9fa3b78595db2e5a0a766a85157_650_432.jpgΑποτέλεσμα εικόνας για κολοβρέχτης
 
Οι ροδιές από τα χωματουργικά μηχανήματα που μπαζώνουν τον υγρότοποΑποτέλεσμα εικόνας για κολοβρέχτης

 Τα χωματουργικά μηχανήματα των καταπατητών σε κοινή θέαΑνακοίνωση
Της Ομάδα Πολιτών για τη διάσωση του υγροτόπου του Κολοβρέχτη

Τον τελευταίο καιρό με αλλεπάλληλες φωτιές-εμπρησμούς, οι επίδοξοι διεκδικητές και καταπατητές του υγροτόπου προσπαθούν να δημιουργήσουν το έδαφος για να εισβάλουν περισσότερο μέσα στον πυρήνα του υδροβιότοπου. Επιπλέον και αμέσως μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές του Δεκεμβρίου ένα καμένο κομμάτι έχει ήδη μπαζωθεί από κάποιους διεκδικητές, ενώ εντός της ζώνης Α’ του υδροβιότοπου βρίσκεται εγκατεστημένη μπουλντόζα η οποία προχωρά σε εργασίες διαμόρφωσης. Όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σε προστατευόμενη περιοχή με προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 642/Δ/9-10-1989) και διεθνείς συνθήκες (Ramsar – Βέρνης) που έχει υπογράψει το ελληνικό κράτος. Αυτά τα εξόφθαλμα εγκληματικά γεγονότα όμως δεν αρκούν να κινητοποιήσουν τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες (εκτός της πυροσβεστικής), την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τους Δήμους Χαλκιδέων ή Μεσσαπίων – Διρφύων στους οποίους ανήκει διοικητικά ο υδροβιότοπος. Απαιτούμε από το Δασαρχείο και το τμήμα περιβάλλοντος της περιφέρειας να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ούτως ώστε να προστατευθεί η καμμένη περιοχή και να φύγουν τα μπάζα.
Να συνεργαστούν οι δύο εμπλεκόμενοι Δήμοι ούτως ώστε να περιφραχτεί και να αναδειχθεί η Α’ ζώνη ή και πυρήνας του υγροτόπου.
Να αποκλιμακωθεί η ένταση της ρύπανσης από τα λύματα του Βιολογικού της Ν. Αρτάκης καθώς και από τα αγροτοκτηνοτροφικά απόβλητα τα οποία καταλήγουν στα υπόγεια νερά. Με τα νερά αυτά ποτίζονται τα φυτά. Το νερό αυτό το πίνουν τα ζώα με τα οποία θρεφόμαστε και εμείς οι ίδιοι.
Οι υγρότοποι, όπως και οι κάθε μορφής φυσικοί πόροι που έχουμε στον τόπο μας, υποστηρίζουν την αναγκαία συνθήκη της επιβίωσης μας, περισσότερο δε και σε περίοδο κρίσης. Αν καταπατηθεί και καταστραφεί ο υδροβιότοπος, θα μειωθούν τα υπόγεια νερά και θα αυξηθεί η ρύπανση της περιοχής. Αυτό θα έχει σημαντική επίπτωση στις υπάρχουσες αγροτικές δραστηριότητες και στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής.
Δεν έχουμε άλλο δρόμο από την προστασία του.
Ομάδα Πολιτών για τη διάσωση του υγροτόπου του Κολοβρέχτη
Επικοινωνία – kolobrextissos@gmail.com